سامانه جامع آنلاین غرفه سازی

با توجه به اتمام زمان تکمیل مدارک دریافت گواهینامه جدید غرفه سازی، تمامی شرکت ها و فعالینی که تاکنون اقدام به ارسال مدارک به صورت الکترونیکی و فیزیکی ننموده‌اند و مراحل مربوطه را به اتمام نرسانده‌اند، تمامی مسولیت ها و عواقب ناشی از عدم اقدام در این زمینه به عهده ایشان می باشد.