سامانه جامع آنلاین غرفه سازی

درباره ما

سامانه آنلاین دریافت مجوز غرفه سازی، با هدف تسهیل فرآیند اخذ مجوز جهت احداث و برپایی غرفه ها در نمایشگاه بین المللی تاسیس شده است.

هدف نهایی سامانه بهینه سازی فرآیند های موجود در نمایشگاه و سهولت انجام امور اداری هم برای غرفه سازان محترم و هم برای مدیریت محترم نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.